PRIVACYVERKLARING STICHTING SUZE

STICHTING SUZE onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs, bezoekers van de website en personen die op andere wijzen betrokken zijn bij STICHTING SUZE. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder donateurs verstaat STICHTING SUZE alle personen en bedrijven die ons financieel, met inzamelproducten of andere artikelen en/of middelen steunen om ons doel te bereiken.

Persoonsgegevens

Welke gegevens registreert STICHTING SUZE?

STICHTING SUZE registreert de volgende gegevens:

 

persoonsgegevens: achternaam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. Voor communicatie benodigde persoonsgegevens kunnen binnen de AVG-wetgeving worden aangevuld of gevalideerd met gegevens uit externe bronnen;

persoonsgegevens van de ouders, voogden of verzorgers van minderjarige donateurs;

een uniek administratienummer, behorend bij de donateur;

financiële gegevens en geefgedrag van donateurs zoals het bankrekeningnummer, naam bankrekeninghouder en betalingswijze voor het berekenen, vastleggen en innen van donaties en/of eenmalige of doorlopende machtigingen;

foto’s en videobeelden met of zonder geluid van activiteiten bij STICHTING SUZE.

Waarvoor gebruikt STICHTING SUZE jouw gegevens?

STICHTING SUZE gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn, waaronder het informeren van onze donateurs over de activiteiten en ontwikkelingen van STICHTING SUZE, fondsenwervende activiteiten en marketing;

het inzichtelijk maken en beter begrijpen van onze achterban, zodat wij onze communicatie en acties zo goed mogelijk kunnen afstemmen;

het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen en donaties;

het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Cookies

Op de website van STICHTING SUZE worden standaard functionele cookies bijgehouden. Hieronder vallen algemene bezoekgegevens, zonder jou als bezoeker te identificeren. Deze cookies zijn nodig om de website naar behoren te laten werken.

 

Alleen als je akkoord gaat, plaatsen we ook een aantal andere niet-functionele cookies. Deze hebben verschillende doeleinden en zorgen ervoor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Deze extra cookies zijn: de bezoekfrequentie van onze website, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie. Het doel van het bijhouden van deze gegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan STICHTING SUZE haar dienstverlening en informatieverstrekking optimaliseren.

De website van STICHTING SUZE bevat links naar externe internetpagina’s. STICHTING SUZE is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.